Aplikacja Photon Edu

Aplikacja Photon Edu jest narzędziem dedykowanym nauczycielom i edukatorom. Została stworzona, aby ułatwiać pracę z dziećmi podczas zajęć szkolnych. Opiera się ona na interfejsach zdefiniowanych pod konkretne scenariusze. Oznacza to, że jeżeli w wybranym scenariuszu wykorzystywana jest tylko jazda do przodu oraz kolor czerwony, to po wpisaniu obrazkowego kodu przypisanego do tego scenariusza w interfejsie będą dostępne wyłącznie te opcje. Istnieje również możliwość personalizowania interfejsów pod własne scenariusze, zapisywania i udostępniania ich uczniom.

Ekran kodów zajęć

Screenshot_20200521_120819_com.meetphoton.PhotonEDU

Po wpisaniu odpowiedniego kodu obrazkowego, wyświetli się specjalnie spersonalizowany interfejs. Kody znajdują się w zbiorze scenariuszy A, B, C, przy każdej lekcji.

scenariusz

Ekran Programowanie

Na lewo od ekranu Kodów zajęć znajduje się ekran Programowanie, w którym przedstawiono wszystkie interfejsy aplikacji. Dodatkowo umieszczono tu interfejs Scratch, który jest zintegrowany z robotem.

Screenshot_20200527_143603_com.meetphoton.PhotonEDUsx

Ekran Moje scenariusze

Na prawo od ekranu Kodów zajęć znajduje się ekran Moje scenariusze. Jest to miejsce, w którym zarządza się spersonalizowanymi przez siebie interfejsami. Na środku widoczna jest lista posiadanych scenariuszy (interfejsów przygotowanych na potrzeby danego scenariusza) oraz guzik uruchamiający ekran tworzenia scenariusza. W dolnym lewym rogu znajduje się przycisk Importuj, który umożliwia wczytanie scenariusza, stworzonego na innym urządzeniu.

Screenshot_20200521_120823_com.meetphoton.PhotonEDU