Co zrobić, jeżeli robot się nie ładuje?

Czynników wywołujących problemy z ładowaniem robota może być kilka: zepsuty kabel, awaria baterii lub wejście robota w tryb awaryjny. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy dioda przy gnieździe ładowania świeci się po podłączeniu ładowarki. Jeżeli nie, przyczyną może być uszkodzony kabel, użyty do ładowania. Jeżeli po zmianie kabla dioda w dalszym ciągu się nie świeci, zgłoś reklamację. Jeśli świeci się na czerwono lub zielono, ale robot nie uruchamia się ani nie świeci czułkami podczas ładowania, należy odłączyć go od ładowania i zresetować poprzez przytrzymanie przycisku włączania przez około 15 sekund. Jeżeli dioda świeci się na żółto lub miga, należy zgłosić reklamację.