Czy robot jest wodoodporny?

Photon™ Robot nie jest wodoodporny, zatem nie należy narażać go na kontakt z wodą.