Jak robot sygnalizuje naładowanie?

Kiedy robot jest naładowany, miga czułkami na zielono, a dioda obok portu ładowania również świeci się na zielono.