Kiedy ładować robota? Jak sygnalizuje rozładowanie?

Stan baterii można sprawdzić w aplikacji. Robot sygnalizuje niski poziom energii, wydając dźwięki ziewania lub głodu (“am am”). Dodatkowo, czułka robota podczas wydawania tych dźwięków migają na czerwono.