Kto ponosi koszty wysyłki robota w przypadku reklamacji?

Koszt przesyłki do serwisu ponosi klient, a koszt zwrotu do właściciela pokrywany jest przez nas.