"Mieszanie kolorów"

Mini gra w aplikacji Photon Robot

mieszanie kolorów0

W mini grze “Mieszanie kolorów” robot pomaga leśnym stworkom Miklakom pokolorować ich domki.

W lewej dolnej części planszy znajduje się paleta z trzema dostępnymi kolorami oraz zbiornik. Po prawej stronie zostały umieszczone trzy opcje malowania domku: w całości bądź jego fragmentów. Ostatni przycisk, symbol kleksa, służy do uruchomienia funkcji malowania.

Nad głową leśnego stworka Miklaka została umieszczona chmurka z informacją o kolorze, jaki powinien zostaćużyty. Może być to kolor standardowy, znajdujący się w palecie, bądź taki, który należy stworzyć poprzez mieszanie.

Aby utworzyć nowy kolor, należy wybrać odpowiednie kolory z palety, a w zbiorniku powstanie nowa barwa.

W przypadku, gdy wybrany kolor okaże się niewłaściwy bądź zmieszane kolory nie dają wymaganego efektu, należy kliknąć kosz, znajdujący się obok zbiornika na farby i dokonać ponownego wyboru. Czas zabawy zależy od poziomu, jaki został wybrany podczas tworzenia profilu (junior, skaut, ekspert).