"Łączenie modułów"

Mini gra w aplikacji Photon Robot

moduły0
Mini gra polegająca na łączeniu modułów w tym samym kolorze przy użyciu kabli. Podczas realizacji zadania należy pamiętać o wykorzystaniu wszystkich dostępnych pól. W innym przypadku zadanie nie zostanie uznane za poprawnie rozwiązane. W zależności od poziomu, jaki został wybrany podczas tworzenia profilu (junior, skaut, ekspert), czas przeznaczony na wykonanie zadania jest różny.