Łączenie się z robotem

Nie należy łączyć się z robotem w panelu Bluetooth! Jeżeli połączenie jest już nawiązane, a urządzenie zapamiętane, należy rozparować urządzenia i połączyć się bezpośrednio z aplikacji.

W aplikacjach mobilnych

Przy pierwszym uruchomieniu każdej z aplikacji wyświetli się okno z prośbą o zezwolenie na dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia. Jest to istotne uprawienie, gdyż lokalizacja wpływa na działanie Bluetooth low energy (Więcej o Bluetooth low energy i lokalizacji: https://tiny.pl/77cnv ) W przypadku, kiedy nie zezwoli się na dostęp do tych informacji, aplikacja może mieć problem ze znalezieniem aktywnych robotów w okolicy.

Screenshot_20200515_144316_com.google.android.permissioncontroller

1. Po nadaniu zezwolenia, uruchomi się ekran startowy aplikacji. W tym momencie należy uruchomić robota i kliknąć przycisk start.


Screenshot_20200518_152740_com.meetphoton.PhotonCoding
2. Aplikacja poprosi o zgodę na uruchomienie Bluetooth (w przypadku, kiedy Bluetooth będzie wyłączony).

Screenshot_20200518_152745_com.android.settings
3. Aplikacja rozpocznie skanowanie, w poszukiwaniu dostępnych robotów.

Screenshot_20200518_152750_com.meetphoton.PhotonCoding
4. Wyświetli się lista dostępnych robotów, należy wybrać robota z którym będzie nawiązywane połączenie i kliknąć Połącz.

Screenshot_20200518_152908_com.meetphoton.PhotonCoding
W przypadku kiedy po skanowaniu nie wyświetli się żaden robot mimo, że jest uruchomiony, oznacza to, że usługi lokalizacji są wyłączone i należy dać aplikacji uprawnienia na dostęp do nich lub urządzenia są sparowane w panelu Bluetooth.

Połączyć się z robotem można również w panelu ustawień w każdej aplikacji (Więcej o panelu ustawień: Panel ustawień).

Screenshot_20200519_115159_com.meetphoton.PhotonCoding

W aplikacji Photon™ Magic Bridge

Prawy panel łączenia się z robotami wyświetla informacje takie jak: czy adapter Photon™Magic Dongle jest podłączony, czy są w pobliżu uruchomione roboty i jeżeli tak, to jakie.

Adapter nie jest podłączony:

Brak uruchomionych robotów: Wszystkie dostępne roboty:
brak dongle-1 wlozony dongle dostepne

Lewy panel łączenia się z robotami wyświetla informacje, jakie roboty są połączone oraz stan ich baterii.

Brak połączonych robotów: Połączone roboty:
brak polaczonych robotow połączone roboty