Aktualizacja robota

W celu wprowadzenia nowych funkcjonalności oraz poprawek w aplikacjach i robocie, publikowane są aktualizacje. Wszystkie aktualizacje są darmowe.

Aby przeprowadzić proces aktualizacji, niezbędny jest dostęp do internetu!

Aplikacje mobilne

Jeżeli dostępna jest nowsza wersja oprogramowania robota, to dowolna aplikacja Photon™Originals poinformuje o tym, otwierając panel z informacją Twój Photon wymaga aktualizacji. Aby przeprowadzić proces aktualizacji, należy wcisnąć przycisk Aktualizuj.

W przypadku, kiedy poziom naładowania robota będzie za niski, aplikacja poinformuje o tym. Należy wtedy podłączyć robota do ładowania, a kiedy osiągnie minimalny poziom naładowania, odłączyć i ponownie przystąpić do aktualizacji.

Screenshot_20200521_115330_com.meetphoton.PhotonCoding

W czasie aktualizacji wymagane jest zresetowanie Bluetooth. Aplikacja wykona to sama, jednak należy jej na to zezwolić.

Screenshot_20200521_115432_com.android.settings — kopia

Podczas całego procesu robot będzie zapalał czułka i oczy naprzemiennie. Jeżeli się tak dzieje, oznacza to, że robot prawidłowo wszedł w tryb aktualizacji. Przez kilka sekund na ekranie będzie widoczny ekran z informacją o trwającej aktualizacji (bez postępu procentowego), jednak jeżeli wyświetla się on dłużej niż 15 sekund, należy jeszcze raz wejść w tryb aktualizacji (więcej: O problemach z aktualizacją).

Screenshot_20200521_115418_com.meetphoton.PhotonCoding — kopia

Podczas prawidłowo przebiegającej aktualizacji na ekranie będzie wyświetlał się postęp w procentach.

W czasie trwania aktualizacji nie można wyłączać robota ani podłączać go do ładowania.


Screenshot_20200521_115446_com.meetphoton.PhotonCoding

Po pomyślnie przeprowadzonym procesie aktualizacji, robot uruchomi się ponownie, a aplikacja wyświetli informację o pomyślnym zakończeniu procesu.

Photon™ Magic Bridge

W aplikacji Photon™ Magic Bridge informacja o dostępnej aktualizacji robota, wyświetlana jest jako komunikat (1) po połączeniu się z robotem. Po kliknięciu Aktualizuj, rozpocznie się proces aktualizacji (2). Po pomyślnym wgraniu danych, robot uruchomi się ponownie, a aplikacja wyświetli komunikat o zakończeniu aktualizacji (3).

1. wymagana aktualizacja PMB — kopia
2. aktualizacja trwa PMB
3.  Aktualizacja zakończona PMB