Czujniki i możliwości Photon Robota

Robot posiada wiele czujników, które można wykorzystać do nauki i zabawy. Są one wbudowane w robota i w większości ukryte pod obudową.

Czuniki2 Czujniki1
 
Aby sprawdzić czy dany czujnik działa prawidłowo, należy uruchomić aplikację Photon Robot i połączyć się z robotem. Następnie zaimportować profil testowy (więcej o imporcie: Import/ Eksport profili w aplikacji Photon Robot):

Screenshot_20200506_114439_com.meetphoton.PhotonRobot (2)

Po uruchomieniu profilu, należy otworzyć sklep (żółty koszyk w górnym prawym rogu) i wybrać obraz sensorów (przełącznik pod ilustracją robota).

Screenshot_20200506_114528_com.meetphoton.PhotonRobot

W tym oknie znajduje się podgląd aktywności czujników. W zależności od tego który sensor chcemy sprawdzić, należy obserwować odpowiednie dane po prawej stronie. Na przykład: zakrywając ręką czujnik światła (dziurka przy włączniku), napis JASNO przy sensorze 1 powinien zmienić się na CIEMNO.