Czym jest rekurencja?

Rekurencją nazywamy wywołanie funkcji samej przez siebie, co powoduje jej nieskończone zapętlenie (np. jeżeli w F1 wywołamy F1, program się zapętli). Na poniższym przykładzie w interfejsie Photon Badge - umieszczenie w polu z programem Funkcji 1 oraz ponowne jej użycie w polu Funkcja 1 sprawi, że robot będzie w nieskończoność poruszał tworząc kwadrat. 


Rekurencję można wykorzystać do zapętlenia dwóch funkcji, zyskuje się dzięki temu więcej miejsca na instrukcje w programie głównym. W podanym niżej programie robot będzie się poruszał w nieskończonej pętli, tworząc prostokąt.