Interfejs: Photon Joystick

Najprostszy z interfejsów umożliwiający swobodne sterowanie robotem oraz zmianę koloru jego oczu i czułek, a także odtwarzanie dźwięków. Ten interfejs nie wymaga planowania sekwencji ruchów. Wybrane działania robot wykonuje od razu.

1. Joystick do sterowania ruchem robota.
2. Wybierz, z jaką prędkością ma poruszać się robot.
3. Wybierz, na jaki kolor mają zaświecić się oczy i czułki robota.
4. Wybierz, jaki dźwięk ma odtworzyć robot.