Jak działają teleporty?

Teleport jest punktem znajdującym się na drodze, po której porusza się robot. Jeżeli robot znajdzie się na takim polu, a teleport nie zostanie wcześniej dezaktywowany - robot zostanie cofnięty na początek trasy, przez co nie ukończy zadania. Aby zamknąć teleport, należy poprowadzić trasę robota przez pole dezaktywujące i  umieścić na nim określoną akcję (np. wykorzystanie czujnika dotyku lub zmianę koloru). Gdy robot znajdzie się na polu dezaktywującym wykorzystującym czujnik, należy go uruchomić (np. pogłaskać robota w przypadku czujnika dotyku lub klasnąć przy jego głowie w przypadku czujnika dźwięku). Pole dezaktywujące ma zawsze ten sam kształt i kolor co teleport. 

 

 

          Teleport           Pole dezaktywujące