Jak postępować w przypadku problemów z połączeniem pomiędzy robotem a tabletem/telefonem?

Na połączenie z robotem może wpływać wiele czynników. W zależności od tego, czy problem pojawił się nagle, czy występuje od początku, zalecamy podjęcie innych czynności diagnostycznych. W przypadku, kiedy wcześniej wszystko działało prawidłowo, należy upewnić się, że żadne ustawienia w tablecie lub telefonie nie zostały zmienione. 

Panel Bluetooth

W sytuacji, kiedy problem występuje od początku, należy sprawdzić, czy urządzenia nie są sparowane w panelu Bluetooth. Jeżeli doszło do takiej sytuacji, należy rozparować urządzenia. Aby to zrobić należy:

- Wejść w ustawienia Bluetooth i odnaleźć na liście połączonych urządzeń nazwę swojego robota. 

- Kliknąć na nazwę i wybrać Anuluj sparowanie, Rozparuj lub Rozłącz (opcje te mogą mieć różne opisy, zależne od posiadanego urządzenia).

-  Otworzyć aplikację, w której wcześniej występował błąd w łączeniu i spróbować połączyć się z robotem bezpośrednio z aplikacji. 

Lokalizacja urządzenia

Istotną kwestią jest także nadanie uprawnień dostępu do lokalizacji - aby sprawdzić, czy aplikacja posiada prawo do lokalizacji urządzenia należy postępować zgodnie z tymi krokami:

- Wejść w ustawienia telefonu/tabletu, a następnie odszukać na liście dostępnych ustawień panel aplikacji.

- Odszukać aplikację, w której występuje błąd w połączeniu.

- Sprawdzić nadane uprawnienia lokalizacyjne (i przyznać je, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej). 

Można również uruchomić ponownie Bluetooth oraz podjąć próbę ponownego uruchomienia urządzenia.