Moduły edukacyjne

Robot Photon dostępny jest także w siedmiu różnych modułach edukacyjnych ułatwiających pracę na różnych etapach edukacji. Moduły oprócz robota zawierają gotowe scenariusze zajęć, dedykowaną aplikację, maty i inne niezbędne akcesoria. Dzięki nim lekcje z Photonem są jeszcze prostsze!

Photon Moduł Sztuczna Inteligencja (AI - Artifficial Inteligence)

Dzięki zastosowaniu tego modułu uczniowie podczas 10 zajęć dowiedzą się, czym jest sztuczna inteligencja, w jaki sposób działa, co wpływa na efektywność jej działania oraz poznają jej wybrane zastosowania. Zajęcia są prowadzone w oparciu o dwie ścieżki:

  • Ścieżka 1: dedykowana edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia przewidziane są na około 90 minut. Podczas lekcji treści dotyczące AI są poszerzone o ćwiczenia offline, umożliwiające realizację podstawy programowej z innych obszarów (np. matematyki, plastyki, języka polskiego, nauk przyrodniczych czy edukacji językowej).
  • Ścieżka 2: dedykowana uczniom klas 4-6. Zakłada realizację na 45 minutowych zajęciach komputerowych.  Oprócz zagadnień technologicznych, w tej ścieżce uwaga została poświęcona etyce działań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Dowiedz się więcej o module Sztuczna Inteligencja

Photon Moduł Przedszkole

Zaprojektowany z myślą o całościowym rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 roku życia). Moduł zawiera m.in. 50 gotowych scenariuszy uporządkowanych według kluczowych obszarów, przewodnik dla nauczyciela oraz kostkę edukacyjną. Dzięki akcesoriom i scenariuszom dołączonym do zestawu zadbasz o rozwój: poznawczy, społeczny, emocjonalny oraz fizyczny dzieci. 

Dowiedz się więcej o module Przedszkole

Photon Moduł Edukacja Społeczno-Emocjonalna (SEL)

Praca z  zestawem zakłada wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku 6-10 lat. Wykorzystując ćwiczenia zawarte w scenariuszach dołączonych do zestawu uczniowie dowiedzą się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami oraz jak lepiej funkcjonować w codziennym środowisku (rodzinnym, szkolnym). Zdobędą także umiejętności z zakresu radzenia sobie z agresją oraz stresem. Dzieci wyposażone w kompetencje społeczno-emocjonalne będą łatwiej rozpoznawały stany emocjonalne własne oraz innych osób. Ćwiczenia zawarte w module oparte są m.in. na kształtowaniu: samoświadomości, świadomości społecznej, odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Moduł doskonale się sprawdza w reintegracji uczniów w czasach po pandemicznej izolacji. 


Dowiedz się więcej o module Edukacja Społeczno-Emocjonalna

Photon Moduł Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE)

Moduł dedykowany do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, zaburzeniami emocjonalnymi oraz społecznymi. Zestaw jest odpowiedni dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz uczniów z klas 4-6. Zawiera 20 ćwiczeń doskonalących kompetencje społeczno-emocjonalne, 30 ćwiczeń dla dzieci ze spektrum autyzmu pogrupowane w trzech obszarach (komunikacja, obszar poznawczy, obszar społeczny). Ćwiczenia te przewidują pracę indywidualną i grupową. Wykorzystanie zestawu i robota Photon wspiera rozwój emocjonalny, wspomaga rozwój umiejętności komunikacyjnych.

Dowiedz się więcej o module Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Photon Moduł Robotyka i Kodowanie

Stanowi uniwersalną pomoc dydaktyczną, która wspiera nauczycieli informatyki szkół ponadpodstawowych w kształtowaniu kompetencji z zakresu STREAM (Science, Technology, Reading, Engineering, Arts, Mathematics). Dzięki połączeniu mikrokontrolera micro:bit z robotem możliwe jest przeprowadzenie zajęć  zarówno z programowania, jak i robotyki. W zestawie znajduje się 15 gotowych scenariuszy zajęć wraz z instrukcją i skryptami zawierającymi przykładowe rozwiązania (dostępnych w dedykowanej aplikacji dla nauczyciela). Na zajęciach uczniowie mogą stworzyć m.in. stację pogodową, pilot do zdalnego sterowania robotem, inteligentny dom czy wykrywacz pola magnetycznego. 

Dowiedz się więcej o module Robotyka i Kodowanie

Photon Moduł Fizyka

Jest to zestaw ułatwiający przeprowadzenie zajęć z fizyki w klasach 7-8. Dzięki pracy z zestawem z pozoru trudne pojęcia fizyczne stają się bardziej zrozumiałe poprzez czynną praktykę. W skład pakietu wchodzą scenariusze zgodne z podstawą programową szkoły podstawowej, akcesoria (m.in. suwmiarka, siłomierz, odważniki, lupa) oraz dedykowana aplikacja dla nauczyciela, która została zaprojektowana w taki sposób, aby korzystanie z niej było łatwe i intuicyjne. Znajdują się tam także karty zajęć, które krok po kroku opisują kolejne działania i zagadnienia. Każda z lekcji została wzbogacona o ciekawostki związane z poruszanym tematem. 

Dowiedz się więcej o module Fizyka

Photon Moduł Ekologia

Celem zestawu jest kształtowanie w dzieciach i młodzieży postaw proekologicznych, szacunku do środowiska przyrodniczego oraz motywowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. W module znajduje się 10 scenariuszy przeznaczonych do pracy w ramach 45 minutowych lekcji lub w ramach aktywności pozalekcyjnych. Przykładowe tematy poruszane w scenariuszach to segregowanie śmieci, oszczędzanie energii, transport ekologiczny, zielone miasta czy recykling. Moduł opracowany został do przeprowadzania zajęć z uczniami edukacji wczesnoszkolnej oraz klas 4-6, jednak forma scenariuszy pozwala na adaptację zajęć do pracy z dziećmi przedszkolnymi oraz ze starszymi uczniami.

Dowiedz się więcej o module Ekologia

 

Moduły dostępne w sprzedaży u naszego oficjalnego dystrybutora - Moje Bambino.

W każdym z zestawów znajduje się taki sam robot Photon. Robota można używać indywidualnie lub w połączeniu z dedykowanymi modułami. Photon jest świetnym urozmaiceniem zajęć w różnych grupach wiekowych. Inspiracje do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem robota poza zestawem znajdziesz na stronie: https://portal.photon.education/pl