Moduły edukacyjne

Robot Photon dostępny jest także w siedmiu różnych modułach edukacyjnych ułatwiających pracę na różnych etapach edukacji. Moduły oprócz robota zawierają gotowe scenariusze zajęć, dedykowaną aplikację, maty i inne niezbędne akcesoria. Dzięki nim lekcje z Photonem są jeszcze prostsze!

Photon Moduł Sztuczna Inteligencja (AI - Artifficial Inteligence)

Dzięki zastosowaniu tego modułu uczniowie podczas 10 zajęć dowiedzą się, czym jest sztuczna inteligencja, w jaki sposób działa, co wpływa na efektywność jej działania oraz poznają jej wybrane zastosowania. Zajęcia są prowadzone w oparciu o dwie ścieżki:

  • Ścieżka 1: dedykowana edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia przewidziane są na około 90 minut. Podczas lekcji treści dotyczące AI są poszerzone o ćwiczenia offline, umożliwiające realizację podstawy programowej z innych obszarów (np. matematyki, plastyki, języka polskiego, nauk przyrodniczych czy edukacji językowej).
  • Ścieżka 2: dedykowana uczniom klas 4-6. Zakłada realizację na 45 minutowych zajęciach komputerowych.  Oprócz zagadnień technologicznych, w tej ścieżce uwaga została poświęcona etyce działań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Photon Moduł Przedszkole

Zaprojektowany z myślą o całościowym rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 roku życia). Moduł zawiera m.in. 50 gotowych scenariuszy uporządkowanych według kluczowych obszarów, przewodnik dla nauczyciela oraz kostkę edukacyjną. Dzięki akcesoriom i scenariuszom dołączonym do zestawu zadbasz o rozwój: poznawczy, społeczny, emocjonalny oraz fizyczny dzieci. 

Photon Moduł Edukacja Społeczno-Emocjonalna (SEL)

Praca z  zestawem zakłada wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku 6-10 lat. Wykorzystując ćwiczenia zawarte w scenariuszach dołączonych do zestawu uczniowie dowiedzą się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami oraz jak lepiej funkcjonować w codziennym środowisku (rodzinnym, szkolnym). Zdobędą także umiejętności z zakresu radzenia sobie z agresją oraz stresem. Dzieci wyposażone w kompetencje społeczno-emocjonalne będą łatwiej rozpoznawały stany emocjonalne własne oraz innych osób. Ćwiczenia zawarte w module oparte są m.in. na kształtowaniu: samoświadomości, świadomości społecznej, odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Moduł doskonale się sprawdza w reintegracji uczniów w czasach po pandemicznej izolacji. 

Photon Moduł Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE)

Moduł dedykowany do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, zaburzeniami emocjonalnymi oraz społecznymi. Zestaw jest odpowiedni dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz uczniów z klas 4-6. Zawiera 20 ćwiczeń doskonalących kompetencje społeczno-emocjonalne, 30 ćwiczeń dla dzieci ze spektrum autyzmu pogrupowane w trzech obszarach (komunikacja, obszar poznawczy, obszar społeczny). Ćwiczenia te przewidują pracę indywidualną i grupową. Wykorzystanie zestawu i robota Photon wspiera rozwój emocjonalny, wspomaga rozwój umiejętności komunikacyjnych.

Photon Moduł Robotyka i Kodowanie

Stanowi uniwersalną pomoc dydaktyczną, która wspiera nauczycieli informatyki szkół ponadpodstawowych w kształtowaniu kompetencji z zakresu STREAM (Science, Technology, Reading, Engineering, Arts, Mathematics). Dzięki połączeniu mikrokontrolera micro:bit z robotem możliwe jest przeprowadzenie zajęć  zarówno z programowania, jak i robotyki. W zestawie znajduje się 15 gotowych scenariuszy zajęć wraz z instrukcją i skryptami zawierającymi przykładowe rozwiązania (dostępnych w dedykowanej aplikacji dla nauczyciela). Na zajęciach uczniowie mogą stworzyć m.in. stację pogodową, pilot do zdalnego sterowania robotem, inteligentny dom czy wykrywacz pola magnetycznego. 

Photon Moduł Fizyka

Jest to zestaw ułatwiający przeprowadzenie zajęć z fizyki w klasach 7-8. Dzięki pracy z zestawem z pozoru trudne pojęcia fizyczne stają się bardziej zrozumiałe poprzez czynną praktykę. W skład pakietu wchodzą scenariusze zgodne z podstawą programową szkoły podstawowej, akcesoria (m.in. suwmiarka, siłomierz, odważniki, lupa) oraz dedykowana aplikacja dla nauczyciela, która została zaprojektowana w taki sposób, aby korzystanie z niej było łatwe i intuicyjne. Znajdują się tam także karty zajęć, które krok po kroku opisują kolejne działania i zagadnienia. Każda z lekcji została wzbogacona o ciekawostki związane z poruszanym tematem. 

Photon Moduł Ekologia

Celem zestawu jest kształtowanie w dzieciach i młodzieży postaw proekologicznych, szacunku do środowiska przyrodniczego oraz motywowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. W module znajduje się 10 scenariuszy przeznaczonych do pracy w ramach 45 minutowych lekcji lub w ramach aktywności pozalekcyjnych. Przykładowe tematy poruszane w scenariuszach to segregowanie śmieci, oszczędzanie energii, transport ekologiczny, zielone miasta czy recykling. Moduł opracowany został do przeprowadzania zajęć z uczniami edukacji wczesnoszkolnej oraz klas 4-6, jednak forma scenariuszy pozwala na adaptację zajęć do pracy z dziećmi przedszkolnymi oraz ze starszymi uczniami.

 

Moduły dostępne w sprzedaży u naszego oficjalnego dystrybutora - Moje Bambino.

W każdym z zestawów znajduje się taki sam robot Photon - co oznacza, że robot jest świetnym urozmaiceniem zajęć także poza modułem, z różnymi grupami wiekowymi. Inspiracje do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem robota poza zestawem znajdziesz na stronie: https://portal.photon.education/pl