Tworzenie scenariuszy

Tworzenie scenariusza

W pierwszym kroku należy podać nazwę scenariusza oraz wybrać sposób programowania, który chcemy spersonalizować. Informacje  te można w każdej chwili edytować.

Screenshot_20200521_120843_com.meetphoton.PhotonEDU

W edytorze można wskazać bloczki oraz okna (funkcje), które mają być dostępne w gotowym scenariuszu. Dodatkowo można stworzyć fragment programu, jeżeli istnieje taka potrzeba. Do ułożenia programu można używać dowolnych bloczków, nawet tych, które nie będą dostępne dla uczniów po zapisaniu scenariusza.

Screenshot_20200521_120902_com.meetphoton.PhotonEDU

Następnie należy nacisnąć ikonkę dyskietki w prawym dolnym rogu, aby zapisać scenariusz. Będzie on widoczny na liście scenariuszy na ekranie Moje scenariusze.

Import/Export scenariuszy

Aby udostępnić przygotowany wcześniej scenariusz uczniom, należy kliknąć ikonę z trzema kropkami przy wybranym scenariuszu, a następnie wybrać Udostępnij.

Screenshot_20200521_120826_com.meetphoton.PhotonEDU

Aplikacja wygeneruje 5-cyfrowy kod, który należy wpisać w oknie Importu na drugim urządzeniu. Kod aktywny będzie przez określony czas.

Screenshot_20200521_120837_com.meetphoton.PhotonEDU

Aby zaimportować scenariusz na urządzeniach uczniów, wystarczy kliknąć przycisk Importuj i wpisać wygenerowany wcześniej 5-cyfrowy kod.

Screenshot_20200521_120830_com.meetphoton.PhotonEDU