Rozdział 7 "Pomidorowa farma"

Z kopalnianych ciemności robot Photon i jego przyjaciółka Eli trafiają na pomidorową farmę. Na początku swojej drogi spotykają nowego kolegę, Bzika, którego mocą jest super prędkość. Kontynuując podróż, cała trójka staje przed dylematem wyboru właściwej drogi. Nowy przyjaciel, dzięki swym zdolnościom szybko sprawdza teren i pomaga wybrać tę właściwą. Skrzynki pomidorów i tabliczki z postaciami ustawionymi przy trasie podróży wróżą doskonałą zabawę. Na końcu drogi wiodącej przez pomidorową farmę, na małych bohaterów czeka samolot. Aby uciec przed złym szamanem, muszą wybrać odpowiedni kluczyk pasujący do stacyjki i wyruszyć na spotkanie kolejnych przygód.

image-20200529-061548

LEKCJE W ŚWIECIE 7

1, 4 - programowanie z użyciem interfejsu Photon™Draw
2-3 - programowanie z użyciem interfejsu Photon™Badge i funkcji
5 - mini gra “Łączenie modułów”
6-12 - wprowadzenie interfejsu Photon™Blocks oraz nauka jego podstawowych funkcji (8 - kopiowanie bloczków; 9 - dodawanie bloczków do programu głównego, poprzez klikanie w nie w panelu bocznym; 10 - przeciąganie kilku bloczków jednocześnie; 11 - dodawanie dodatkowych bloczków do programu głównego; 12 - usuwanie bloczków)
13 - mini gra “Znajdź klucz”
14-16 - tworzenie podstawowych programów w interfejsie Photon™Blocks
17-19 - wprowadzenie bloczka “Obróć o” oraz sposoby jego użycia
20 - mini gra “Rzut pomidorem”

image-20200603-091052 image-20200603-091107 image-20200521-114938

Czego można nauczyć się w tym rozdziale?

  • tworzenia prostych programów przy użyciu interfejsu Photon™Blocks,

  • możliwości interfejsu Photon™Blocks,

  • działania poszczególnych bloczków.