Rozdział 8 "Pustynia"

Photon robot i Bzik lecą samolotem, ale tracą nad nim panowanie i rozbijają się na pustyni. Ich oczom ukazują się piramidy. Kierowani ciekawością podążają w kierunku starożytnych budowli. Ciężkie wrota otwierają się, a robot udaje się do jej wnętrza. Pustynne potworki, atakujące Bzika, rozdzielają kolegów od siebie. Jednak odważny Bzik pokonuje je i uwalnia robota z piramidy.

image-20200529-103847
LEKCJE W ŚWIECIE 8

1 - mini gra “Samolot”
2-13, 15-20 - programowanie z użyciem interfejsu Photon™Blocks oraz wprowadzenie nowych bloczków i możliwości (2 - bloczek “Dźwięk”; 3 - losowanie kolorów; 4 - bloczek “Czekaj”; 6 - bloczek “Powtórz”; 8 - tworzenie pętli nieskończoności; 12 - bloczek “Jeżeli”; 15 - bloczek “Przerwij”; 18 - bloczek “Jeżeli / Jeżeli nie”)
14 - mini gra “Ucieczka z piramidy”

image-20200603-095649 image-20200522-060055 image-20200603-104040

Czego nauczysz się w tym rozdziale?

  • działania bloczków wydawania dźwięków - po umieszczeniu wybranego bloczka w programie, robot wyda określony dźwięk;

  • losowania kolorów - opcja ta znajduje się w panelu bocznym w kategorii Zmień kolor. Należy kliknąć w ikonkę kostki do gry, a następnie wskazać kolory, spośród których ma nastąpić losowanie;

  • użycia interakcji:

  1. “Czekaj”- użycie tego bloczka sprawi, że robot będzie czekał na konkretne zdarzenie wykorzystujące czujnik, po którym wykona dalsze instrukcje;

  2. “Powtórz” - służy do powtarzania umieszczonej w bloczku części programu określoną ilość razy, a nawet w nieskończoność;

  3. “Jeżeli” - jeżeli określony w bloczku warunek (czujnik) zostanie spełniony, to robot wykona część programu umieszczoną w pętli;

  4. “Jeżeli/Jeżeli nie” - w zależności od tego, czy warunek zostanie spełniony, czy nie, robot wykona inne czynności określone w poszczególnych częściach pętli;

  5. “Przerwij” - zatrzymuje działanie bloczka “Powtórz”.