"Skocz przez rzekę"

Mini gra w aplikacji Photon Robot

image-20200520-110551

W mini grze “Skocz przez rzekę” robot ucieka przed złym szamanem. Jedyna droga ucieczki wiedzie przez rzekę.

Za przystanki w trakcie ucieczki służą tratwy, kamienie oraz lilie wodne. Najbezpieczniejsze są tratwy i na nich robot może pozostać najdłużej. Na kamieniach nie powinien zabawić zbyt długo, inaczej wpadnie do wody i gra się zakończy. Najmniej stabilne są liście lilii wodnych i to je robot powinien opuścić najszybciej. 

Aby wykonać skok, należy użyć przycisków umieszczonych w dolnej części ekranu. Ten znajdujący się po lewej stronie ekranu, służy do wykonaniu skoku o jedno pole, natomiast po prawej stronie - o dwa.

Miernik w górnej części ekranu pozwala na śledzenie postępów w grze.