Aktualizacja robota

Zmodyfikowano dnia Tue, 09 May 2023 o 01:48 PM

W celu wprowadzenia nowych funkcjonalności oraz poprawek w aplikacjach i robocie, publikowane są aktualizacje. Wszystkie aktualizacje są darmowe.

Aby przeprowadzić proces aktualizacji, niezbędny jest dostęp do internetu!


Aplikacje mobilne

Jeżeli dostępna jest nowsza wersja oprogramowania robota, to dowolna aplikacja Photon Originals poinformuje o tym, otwierając panel z informacją Twój Photon wymaga aktualizacji. Aby przeprowadzić proces aktualizacji, należy wcisnąć przycisk Aktualizuj.

W przypadku, kiedy poziom naładowania robota będzie za niski, aplikacja poinformuje o tym. Należy wtedy podłączyć robota do ładowania, a kiedy osiągnie minimalny poziom naładowania, odłączyć i ponownie przystąpić do aktualizacji.


Screenshot_20200521_115330_com.meetphoton.PhotonCoding


W czasie aktualizacji wymagane jest zresetowanie Bluetooth. Aplikacja wykona to sama, jednak należy jej na to zezwolić.


Screenshot_20200521_115432_com.android.settings — kopia


Podczas całego procesu robot będzie zapalał czułka i oczy naprzemiennie. Jeżeli się tak dzieje, oznacza to, że robot prawidłowo wszedł w tryb aktualizacji. Przez kilka sekund na ekranie będzie widoczny ekran z informacją o trwającej aktualizacji (bez postępu procentowego), jednak jeżeli wyświetla się on dłużej niż 15 sekund, należy jeszcze raz wejść w tryb aktualizacji (więcej: O problemach z aktualizacją).

Screenshot_20200521_115418_com.meetphoton.PhotonCoding — kopia


Podczas prawidłowo przebiegającej aktualizacji na ekranie będzie wyświetlał się postęp w procentach.

W czasie trwania aktualizacji nie można wyłączać robota ani podłączać go do ładowania.


Screenshot_20200521_115446_com.meetphoton.PhotonCoding


Po pomyślnie przeprowadzonym procesie aktualizacji, robot uruchomi się ponownie, a aplikacja wyświetli informację o pomyślnym zakończeniu procesu.

Photon Magic Bridge

W aplikacji Photon Magic Bridge informacja o dostępnej aktualizacji robota, wyświetlana jest jako komunikat (1) po połączeniu się z robotem. Po kliknięciu Aktualizuj, rozpocznie się proces aktualizacji (2). Po pomyślnym wgraniu danych, robot uruchomi się ponownie, a aplikacja wyświetli komunikat o zakończeniu aktualizacji (3).

1.wymagana aktualizacja PMB — kopia
2.aktualizacja trwa PMB
3. Aktualizacja zakończona PMB

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł